Ασύρματο δίκτυο και φωτιά

N. Lygeros
Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι μόνο ένα παθητικό σύστημα και δεν παράγει μόνο κινδύνους, όπως νομίζουν μερικοί. Επιπλέον, η ασύρματη μορφή του προσφέρει πολλές δυνατότητες στον τομέα της προστασίας. Μέσω ενός ανθεκτικού δικτύου, μπορούμε να ενημερώνουμε μία βάση δεδομένων πάνω στο θέμα της χρονικής εξέλιξης μίας δασικής περιοχής. Αν εφοδιαστεί ανάλογα και με λογισμικό, τότε το ασύρματο δίκτυο μπορεί ν’ αποτελέσει πλέγμα προστασίας της περιοχής. Αυτό μπορεί να γίνει σε πολλά επίπεδα και σε διάφορα στάδια. Ακόμα και το βάθος της προστασίας μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου επιτρέπει μία πιο γρήγορη και εν δυνάμει πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός κινδύνου. Το ασύρματο δίκτυο μπορεί εύκολα να μετατρέψει την αναμονή της πυροσβεστικής σε ετοιμότητα. Έτσι η δασική περιοχή αυτοπροστατεύεται. Με την ίδια ευκολία που εξοπλίζουμε μία κατοικημένη περιοχή με ασύρματο δίκτυο, μπορούμε να εφοδιάσουμε μία δασική περιοχή μ’ ένα σύστημα προστασίας. Ξέρουμε ήδη ότι η κάλυψη του τηλεφωνικού δικτύου είναι όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Έτσι, ένα ασύρματο δίκτυο προστασίας μπορεί να ενισχύσει ένα τηλεφωνικό και να παρέχει τις επιδιωκόμενες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Οι μονάδες του ασύρματου δικτύου θα έχουν την ψηφιακή μορφή ενός μικρού μετεωρολογικού σταθμού. Ως πλέγμα θα τροφοδοτεί μία βάση δεδομένων ανάλογη με τα νευρωνικά δίκτυα και μπορεί να επιλύει προβλήματα χαμηλής έντασης και μεγάλης εμβέλειας. Ενώ για τα προβλήματα υψηλής έντασης θα κινητοποιεί πυροσβεστικές μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά σημεία του δικτύου θα βρίσκονται σε διαχωριστικές λωρίδες και θα είναι άμεσα προσβάσιμα. Το ασύρματο δίκτυο θα μπορεί να εφοδιάζεται με φωτοβολταϊκό σύστημα για την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής χρήσης και για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας. Βέβαια, αυτό το δίκτυο μπορεί να είναι πολλαπλής χρήσης και να λειτουργεί ως παρατηρητήριο όταν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση, ως πληροφοριακό σύστημα θα είναι χρήσιμο και σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο για τη μελέτη της εξέλιξης της δασικής περιοχής. Επιπλέον όσον αφορά στο οικονομικό κόστος, ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι δαπανηρό και το ίδιο ισχύει για τη συντήρησή του. Πρέπει, όμως, να επανδρωθεί μία ειδική μονάδα ικανή να λειτουργεί με αυτό το ασύρματο δίκτυο. Οι εμπρησμοί που έχουμε υποστεί αποδεικνύουν de facto ότι το προστατευτικό μας σύστημα όχι μόνο δεν επαρκεί, αλλά είναι και ευάλωτο. Κάθε αναπτυξιακό σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής θα πρέπει να το αναβαθμίσει, αλλιώς ο κίνδυνος της επανάληψης θα παραμείνει και η περιοχή θα αποτελέσει και πάλι στόχο κάποιας μελλοντικής επίθεσης. Το ασύρματο δίκτυο και η ενεργοποίησή του μπορεί να προκαλέσει μία αλλαγή φάσης και σ’ αυτόν τον τομέα, πράγμα το οποίο είναι αναγκαίο.free counters


Opus