Λουλούδια, γλάστρες και Bee-Bot

Ν. Λυγερός
Μια άσκηση Έξυπνης Παιδείας για ανθρώπους μικρής ηλικίας είναι η χρήση του Bee-Bot σε συνδυασμό με λουλούδια. Διότι επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να μάθει στους μαθητές μια από τις δραστηριότητες της μέλισσας όσον αφορά στο μάζεμα της γύρης με τρόπο βιωματικό. Για να υλοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα, σε πρακτικό επίπεδο, χρειάζονται ένα Bee-Bot και γλάστρες με λουλούδια. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τοποθετήσει τις γλάστρες με λουλούδια στο πάτωμα και να πει στους μικρούς μαθητές να προγραμματίσουν το Bee-Bot έτσι ώστε να πηγαίνει από τη μια γλάστρα στην άλλη. Δημιουργώντας αυτή τη διαδρομή και αποθηκεύοντάς την, μπορεί να δείξει το νοητικό σχήμα που ακολουθεί η μέλισσα για να πάει από τη μια γλάστρα λουλουδιών στην άλλη. Στην συνέχεια μπορεί ν’ αλλάξει την τοποθεσία των γλαστρών για να βρουν οι μικροί μαθητές τη νέα διαδρομή που θα πρέπει να κάνουν για να επιλύσουν το πρόβλημα. Έτσι μαθαίνουν τις βάσεις του επαγωγικού προγραμματισμού δίχως να θεωρούν ότι πρόκειται για ένα θεωρητικό μάθημα και ταυτόχρονα μαθαίνουν στοιχεία για τη φύση και τις μέλισσες δίχως να υπάρχει το εμπόδιο της απουσίας του πειράματος. Επειδή το Bee-Bot βασίζεται στην έννοια της μέλισσας φαινομενικά, η όλη διαδικασία ταιριάζει για μια πρώτη προσέγγιση του θέματος και δεν φαίνεται τεχνητή. Τα πρώτα πειράματα που κάναμε δείχνουν ότι υπάρχει ενθουσιασμός για τους μικρούς μαθητές διότι μπορούν άμεσα να αξιολογήσουν και να τροποποιήσουν τις ιδέες τους, κάνοντας πειράματα με τον πραγματικό κόσμο. Έτσι τα λουλούδια, οι γλάστρες και το Bee-Bot μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο της Έξυπνης Παιδείας συνδυάζοντας την καινοτομία με τις γνώσεις αλλά πάντα μέσω του νοητικού παιγνίου που χαροποιεί τους μικρούς μαθητές.

free counters


Opus