Το τέλος της κοινωνίας

N. Lygeros
Δεν είχαμε προφθάσει να ζήσουμε

και μας είχαν καταδικάσει.

Η κοινωνία μας είχε εντοπίσει

κι ήξερε τι κίνδυνο αποτελούσαμε.

Γι’ αυτό αποφασίσαμε ότι θα ζήσουμε

για να δούμε το τέλος.free counters


Opus