Το σκίτσο της ελευθερίας

N. Lygeros
Έβαλα το γαλάζιο της πληγής
και το κόκκινο του πάθους
για να δεις το χορό του πόθου
και το ζευγάρι της γης.

Είχα την ελευθερία του χρώματος
και την κίνηση του σώματος
για ν’ ακούσεις τη σιωπή
και την αθανασία με τη στιγμή.free counters


Opus