Ο λαβωμένος νεκρός

N. Lygeros
«Εγεννήθηκα εις τα 1770, Απριλίου 3, την δευτέραν της Λαμπρής.
Η αποστασία της Πελοποννήσου έγινε εις τα 1769.
Εγεννήθηκα εις ένα βουνό, εις ένα δένδρο αποκάτω,
εις την παλαιάν Μεσσηνίαν, ονομαζόμενον Ραμοβούνι.»

Πολέμησα όλη τη ζωή μου τους βάρβαρους κατακτητές
και τώρα βλέπω ότι τα παιδιά μου τα ελεύθερα,
πρέπει και πάλι να παλέψουν για τη μνήμη
για να πεθάνω κι εγώ ελεύθερος.free counters


Opus