Τα νησιά του γαλάζιου

N. Lygeros
Τους έκαιγε το φως
αλλά παρέμεναν ακίνητοι.
Δεν ήθελαν ν’ αφήσουν
τα χάδια του γαλάζιου.
Ήξεραν ότι ήταν η πατρίδα τους
και κανείς δεν θα τους έδινε άλλη.free counters


Opus