Η λεπίδα του μαθητή

Ν. Λυγερός
Μέσα στο μοναστήρι,
ακριβώς μπροστά από το ιερό,
βρισκόταν ο τάφος ενός ζωντανού·
είχε πάνω στην ταφόπλακά του
τη λεπίδα του μαθητή.
Έτσι ο δάσκαλος του πολέμου
αναγνώρισε το οχυρωμένο μέρος
απ’ αυτούς που δεν είχαν πεθάνει.
Διότι το αόρατο άγαλμα
ήταν ακόμα εδώ, έτοιμο για όλα
στο πρώτο του πρόσταγμα.free counters


Opus