Η ανισορροπία στη μικροστρατηγική

Ν. Λυγερός
Στο πλαίσιο της μικροστρατηγικής είναι εύκολο να εντοπίσουμε θέσεις ισοπαλίας σε μια μάχη, έχει όμως σημασία να εξετάσουμε αυτή την ισοπαλία ως ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα για την επόμενη. Βρισκόμαστε πια πάνω από το τακτικό και το επιχειρησιακό επίπεδο αλλά πιο κάτω από το στρατηγικό. Σε αυτό το επίπεδο έχει νόημα να διαχωρίσουμε την ισοπαλία από την ισορροπία. Η ισοπαλία γίνεται όταν κανένας παίχτης δεν μπορεί να κερδίσει τον άλλον και αυτό είναι χαρακτηριστικό στο Cross Game, όμως μπορούμε να συνεχίσουμε με την έννοια της κατοχής του εδάφους κάτι που σχετίζεται και με το Go Game. Σε αυτή την περίπτωση, οι παίκτες θα επιδιώξουν μια ανισορροπία προς όφελος τους. Έτσι σε παίγνια ισορροπίας όπου δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης νίκης μπορεί να αξιοποιηθεί η ανισορροπία ως ενδιάμεση νίκη που λειτουργεί θετικά για τη συνέχεια. Επίσης σε συσχετισμό με το Hex Game, το Cross Game, με τη γενική έννοια της συνεκτικότητας, είναι ένα παίγνιο που παρουσιάζει θέματα τοποστρατηγικής, τα οποία μπορούμε να μελετήσουμε με το Topo Game. Έτσι η μικροστρατηγική δείχνει στοιχεία που προετοιμάζουν τη μακροστρατηγική μέσω της στρατηγικής.free counters


Opus