Δράση – Αντίδραση

Ν. Λυγερός
Σκηνή Ι'

Χαρά
Οι δάσκαλοι της ανθρωπότητας; Χρόνος. Δεν πιστεύω στους δασκάλους!

Αλέκος
Μα, δεν είσαι…

Χαρά
Είμαι καθηγήτρια. Τελεία και παύλα. Χρόνος. Δεν πιστεύω στην έννοια του μαθητή δασκάλου.

Χάρης
Εννοείς αυτή την ασύμμετρη διπλή επιλογή;

Χαρά
Διδάσκουμε σε όλους ή σε κανέναν.

Αλέκος
это правда ! 

Χαρά
Да !

Αλεξία
Ούτε κι εγώ πίστευα σ’ αυτή την έννοια. Αλλά πώς να ερμηνεύσεις τη σειρά Σωκράτης – Πλάτων – Αριστοτέλης – Αλέξανδρος;

Χαρά
Δεν μ’ απασχολεί στο μάθημά μου.

Αλεξία 
Ούτε εμένα αρχικά.

Χαρά
Δεν πρέπει να έχουμε μία μαθητοκεντρική διδασκαλία;

Αλέκος
Έλεος μ’ αυτές τις προσεγγίσεις!

Χαρά
Γιατί υπάρχουν άλλες;

Αλέκος
Θα δεις ότι θα σας προτείνουν οι ειδικοί και γονιοκεντρικές προσεγγίσεις μέχρι να φθάσουν στο αποκορύφωμα.

Χαρά
Και ποιο είναι κατά τη γνώμη σου;

Αλέκος
Η κοινωνιοκεντρική προσέγγιση.

Χάρης
Τι κάνει η μαζικοποίηση της εκπαίδευσης!

Αλεξία
Διδάσκουμε σε όλα τα παιδιά.

Χαρά
Ακριβώς! Ποιο είναι το πρόβλημά σας;

Χάρης
Κανένα!

Αλέκος
Εγώ μιλώ με μηχανές.

Χάρης
Κι εγώ με κτίρια.

Αλέκος
Όμως κι εμείς ανήκουμε στην ανθρωπότητα!

Χαρά
Και λοιπόν;

Χάρης
Σ’ όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, πόσοι είναι οι δάσκαλοι της ανθρωπότητας;

Χαρά 
Δεν υπάρχουν!

Αλεξία
Επανερχόμαστε στο αρχικό πρόβλημα.

Χαρά
Δηλαδή;

Αλεξία
Πώς εξηγείς την εξέλιξη της ανθρωπότητας;

Χαρά
Με την άνοδο του γενικού επιπέδου.

Χάρης
Αυτό ισχύει μόνο κατά μέσο όρο.

Χαρά
Αυτό μου αρκεί! Είμαι του μέσου όρου.

Αλεξία
Το πρόβλημα είναι για μένα, αν ο μέσος όρος παράγει την επόμενη πραγματικότητα.

Χάρης
Ή αν απλώς συντηρεί την ίδια.

Χαρά
Γιατί να μας απασχολεί αυτό; Τη δουλειά την κάνουμε.

Αλεξία
Αυτό έλεγα κι εγώ παλιότερα…

Χαρά
Και τώρα τι λες;

Αλεξία
Αναρωτιέμαι αν αυτή η δουλειά είναι έργο!

Χαρά
Δεν βλέπω τη διαφορά.

Αλέκος
Ούτε η κοινωνία.

Χάρης
Στην πραγματικότητα, η κοινωνία θέλει τη ταύτιση των δύο εννοιών.

Αλέκος
Και πόσο εύκολο είναι απ’ τη δουλειά να πας στη δουλεία!

Αλεξία
Μην είσαι τόσο υπερβολικός.

Χαρά
Ο μόχθος, ο κόπος δεν έχουν την αξία τους;

Αλέκος
Και βέβαια την έχουν!

Χάρης
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι μόχθος.

Αλεξία
Όπως κι η τέχνη, δεν είναι μόνο τεχνική.

Χαρά
Εγώ θαυμάζω και τον τεχνίτη και τον καλλιτέχνη.

Αλέκος
Το ίδιο ισχύει και για μένα.

Χάρης
Είναι όμως το ίδιο;

Χαρά
Με μπερδέψατε τώρα. Χρόνος. Όλοι παράγουμε κάτι.

Αλεξία
Αλλά δεν αξιολογούμε την ποσότητα.

Χαρά
Η ποσότητα σάς προβληματίζει;

Αλεξία
Πιο απλά ακόμα, η διαφοροποίηση.

Χαρά
Μα αυτή είναι επιλογή.

Αλεξία
Πώς γίνεται η επιλογή;

Χάρης
Όταν ο Αρχιμήδης έκανε μόνος του το πείραμα στο λιμάνι των Συρακουσών, δεν ήταν μόνο για την κοινωνία εκείνης της εποχής, αλλά για όλη την ανθρωπότητα.

Χαρά
Πώς έγινε ακριβώς το πείραμα;

Αλεξία
Αυτό θα ήθελα να εξετάσουμε τώρα και μετά ας αποφασίσουμε για ποιον το έκανε.

Χαρά
Εντάξει.

Αλεξία
Ο Πλούταρχος γράφει: Θαυμάσαντος δε του Ιέρωνος, και δεηθέντος εις έργον εξαγαγείν το πρόβλημα και δείξαι τι των μεγάλων κινούμενον υπό σμικράς δυνάμεως, ολκάδα τριάρμενον των βασιλικών πόνω μεγάλω και χειρί πολλή νεωλκηθείσαν, εμβαλών ανθρώπους τε πολλούς και τον συνήθη φόρτον, αυτός άπωθεν καθήμενος, ου μετά σπουδής αλλ’ ηρέμα τη χειρί σείων αρχήν τινα πολυσπάστου, προσηγάγετο, λείως και απταίστως, ώσπερ διά θαλάσσης επιθέουσαν.

Χαρά
Μα, είναι απίστευτο!

Αλεξία
Αυτό λέω κι εγώ.

Αλέκος
Μήπως είναι το ύφος του κειμένου που δίνει αυτή την εντύπωση;

Χάρης
Σημασία δεν έχει η ιστορία αλλά ο μύθος.

Χαρά
Μα είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πείραμα;

Χάρης
Έγινε ήδη!

Αλεξία
Κι αυτό απέρριψε πρακτικά το δόγμα του Αριστοτέλη...

Χαρά
Αλήθεια! Μα, γιατί δεν το μελετάμε στο πανεπιστήμιο;

Αλεξία
Στην πραγματικότητα, το πείραμα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό με τις επιπτώσεις του...

Χαρά
Ποιες επιπτώσεις;

Αλεξία
Υπάρχει και συνέχεια.

Χαρά
Και τι περιμένεις;

Αλεξία
Εκπλαγείς ουν ο βασιλεύς και συννοήσας της τέχνης την δύναμιν, έπεισε τον Αρχιμήδην όπως αυτώ τά μέν αμυνομένω τά δ’ επιχειρούντα μηχανήματα κατασκευάση προς πάσαν ιδέαν πολιορκίας. Οις αυτός μέν ουκ εχρήσατο, του βίου το πλείστον απόλεμον και πανηγυρικόν βιώσας, τότε δ’ υπήρχε τοις Συρακουσίοις εις δέον η παρασκευή, και μετά της παρασκευής ο δημιουργός.

Χαρά
Έτσι άρχισε λοιπόν...

Αλεξία
Έτσι φαίνεται...
Χτυπάει το κουδούνι.free counters


Opus