Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Allegro

Ν. Λυγερός

Μετάφραση: Γ. Χατζηελευθερίου, Χ.Μαυρίδου
Η σκηνή είναι κενή, χωρίς κανένα αντικείμενο. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ύφος της. Αντιπροσωπεύει το μουσικό σύμβολο. Ένα πρόσωπο μπαίνει αιφνιδιαστικά στη σκηνή. Κρατά μια εφημερίδα στο ένα χέρι και μια καρέκλα στο άλλο. Σέρνει την καρέκλα βιαστικά.

Λουκάς

Ξάι ’κ’ ενούντζα ότι ατό πα θα ’ίνουτουν... Σιωπή.

Κάθεται στην καρέκλα και κοιτάζει την εφημερίδα κατάπληκτος.Ένα άλλο πρόσωπο φθάνει σέρνοντας επίσης μια καρέκλα. Κάθεται κοιτάζοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τον πρώτο. Τώρα είναι πλάτη με πλάτη.
Μάρκον

Eγώ πιστεύω πως όλα επορούν να ’ίντανε...

Ο Λουκάς στρέφεται προς το Μάρκο.Λουκάς

Εδέβασες την εφημερίδαν;Μάρκον

Γιοχ!ΛουκάςΑτότε πως επορείς να εξέρτς για τόποιον θέμαν καλατζεύω;

Μάρκον

’Κ’ εξέρ’ ατο.

ΛουκάςΕπεΐ εσύ ’κ’ υποφέρκεσαι!ΜάρκονΈναν ξάι πολλά τρανά λες ατα!ΛουκάςΑτό το ζήτημαν πολλά σοβαρόν εν’.ΜάρκονΣυντάγουμαι με τ’ εσέν’... Χρόνος. Άμα, ατό αλλάζ’ τιδέν;ΛουκάςΑρ’ ατουκά εν’ όλον το πρόβλημα!ΜάρκονΓια τόποιον θέμαν θα καλατζεύομεν οσήμερον;ΛουκάςΈναν έγκλημαν που επορεί και να μη εγέντον!ΜάρκονΝτο θέμαν!ΛουκάςΓράφ’ν’ ατο ’ς σο πρώτον το φύλλον... Δείχνει την εφημερίδα.ΜάρκονΑτό τιδέν ’κι’ δεικνύζ’... Για τόποιο γράφτ’;ΛουκάςΓια τη γενοκτονίαν... Σιωπή.

Ο Μάρκον γυρίζει απότομα.

ΜάρκονΕθάρ’να εμασχάρευες.ΛουκάςΌλεν ο κόσμον εθαρεί ότι ατά είναι μασχαρείας.ΜάρκονΝέπε σωστά λές;ΛουκάςΝαι.... Σιωπή.Του δείχνει την εφημερίδα. Ο Μάρκος διαβάζει το άρθρο. Το πρόσωπό του είναι θλιμμένο.

ΜάρκονΑτείν’ ξάι εντροπή ’κ’ έχ’νε. Χρόνος. Πως επορούν και μασχαρεύνε με τ’ αΐκον κακόν.ΛουκάςΑδά ’ς σα ημέρας ντο ζούμε, όλεν παίρν’ ατα για μασχαρείας.ΜάρκονΤέρεν, ατό ’κ’ εν’ μανάχον έγκλημαν πολέμου, ατό εν’ έγκλημα ενάντια ‘ς σην Ανθρωπότητα.ΛουκάςΚαι ποίον εν’ η διαφορά για τ’ ατείντζ; Μανάχον λέξεις είναι.ΜάρκονΆμα, ατά τα λέξεις ανοίγ’νε γεράδας ’ς σην μνήμην!ΛουκάςΟι ανθρώπ’ π’ εγουρταρεύταν α σην γενοκτονίαν θανατούνταν γάλε-γάλε και με τ’ ατείντζ, θανατούται και η μνήμην ατουν’.ΜάρκονΕ, κάτ’ πρεπ’ να ευτάμε!ΛουκάςΠώς να ευτάμ’ ατο;ΜάρκονΠρέπ’ εμείς οι ζωντανοί να θυμούμες για τ’ ατείντζ.

ΛουκάςΑτό μανάχον ’κι’ κανείτε!!ΜάρκονΑτότες, έχομεν χρέος να μην ανασπάλλουμε. Σιωπή.ΛουκάςΝαι, αρ’ ατό εν’... Χρόνος. Μανάχον η μνήμη επορεί να νικά τον θάνατον.ΜάρκονΓια τ’ ατό ατείν’ αγωνίσκουνταν να θανατώνε τη μνήμην-εμούν.ΛουκάςΚι όμως ’κ’ είμες ναι Αρμένιοι, νια Κύπριοι, νια Έλληνες, νια Εβραίοι, νια... !ΜάρκονΑτό ’κ’ εν’ λόγος! Τ’ ανάποδον!ΛουκάςΤ’ ανάποδον;ΜάρκονΤέρεν, αφού η μνήμη ’κ’ εφέκεν σουμάδ’ ’ς σο κορμίν-εμουν, πρεπ’ να σουμαδεύ’ το        νιέτ-εμουν.ΛουκάςΕγροικάς πόσον πρέπ’ να αγωνίσκουμες για τ’ ατό ντο λές;ΜάρκονΤέρεν το χρέος-εμουν ’κ’ εν’ ογράσεμαν. Χρόνος. ’ Κ’ έμ’νες εκαικά όντες εγένταν ατά τα δουλείας, αλλά απά δα και πέραν θα είμες έμπρα-τουν.

ΛουκάςΕμείς ’κι’ φταίμε για το παρελθόν, άμα για τη μνήμην τη μέλλοντος! Σιωπή. Μαναχόν ποίος θα πιστεύ’ μας;ΜάρκονΟι ανθρώπ’ π’ εξέρνε να μαυροσύρνε...ΛουκάςΆμα είν’ ολίγ’!ΜάρκονΕν’ η αρχή τη αντίστασης.ΛουκάςΘέλτς να λες πως ατείν’ που αντιφέρκουνταν είναι πάντα ολίγ’;ΜάρκονΝαι, ’ίνταν κι άλλο πολλοί, μονάχον όταν σοχρεύνε.ΛουκάςΚι αν ’κι’ σοχρεύνε;ΜάρκονΠολλά φοράς ανασπάλλομ’ ατς.ΛουκάςΘα χρειάσκουμες και τ’ άλλ’τς.ΜάρκονΠάντα χρειάσκουμες τ’ άλλ’τς.ΛουκάςΘα έρταν’;ΜάρκονΠάντα έρταν’!ΛουκάςΆμα αδά ’ς ση φορήν έν’ αλλέως.ΜάρκονΑτότε άλλο ’κι’ θα φεύ’νε.

Λουκάς’Κ’ επορώ να πιστεύω ότι αγωνίσκουνταν να θανατώνε τη μνήμην.Μάρκον

Κι όμως ατό εν’ η αληθείαν! Χρόνος. Και αν ’κ’ αντιφέρκουμες, ατείν’ θα πετσαρεύνε ατο.ΛουκάςΝτο επορούμε να εφτάμε; Χρόνος. Κι αρ’ μόνον ανθρώπ’ είμες...ΜάρκονΑρ’ για τ’ ατό, επειδή είμες ανθρώπ’, επορούμε να αντιφέρκουμες.ΛουκάςΠόσον θα πλερώνομ’ α;ΜάρκονΗ μνήμη ’κι’ πλερούται.ΛουκάςΦοούμαι τον θάνατο...ΜάρκονΤο ανάσπαλμαν έν’ ατό που πρεπ’ να φοούμες. Ο θάνατον κάποτε θα έρται, το ανάσπαλμαν έν’ απάνθρωπον!

Βγαίνουν από τη σκηνή αφήνοντας τις καρέκλες.
free counters


Opus