Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Scherzo

Ν. Λυγερός

Μετάφραση: Γ. Χατζηελευθερίου, Χ.Μαυρίδου
Όλη η σκηνή διαδραματίζεται μέσα στο ημίφως. Οι κινήσεις είναι ζωηρές. Ξεπερνούν τα λόγια. Πρόσωπα τρέχουν παντού. Κατευθύνονται προς αυτούς που είναι δεμένοι στις καρέκλες.ΜατθαίονΑδά είν’!ΜάρκονΑγλήγορα! Αγλήγορα!ΛουκάςΆννα! Γιάννε!Ακούγεται ένα υπόκωφος ήχος.ΜατθαίονΠώς εποίκαν-ατς αέτσ’!ΜάρκονΑς λύνομ’ ατς!Προσπαθούν να τους λύσουν.ΛουκάςΕθαρώ καλά είν’.Τους ανασηκώνουν αργά.ΜατθαίονΣ’κώστετς αγλήγορα. Χρόνος. Πρέπ’ να φεύομε!Οι τρεις στηρίζουν τους δύο και προχωρούν με δυσκολία.

ΓιάννεςΑφίστ’ ατεν!ΆνναΓιάννε!ΛουκάςΕμείς είμες! Τιδέν μη φοούστουν!ΜατθαίονΑδά είμαι με τον Λουκάν και τον Μάρκον.ΓιάννεςΜατθαίο, εσύ είσαι;ΜατθαίονΝαι, φίλε μ’.ΓιάννεςΠεσλεέψτεν την Άννα...Ο Λουκάς και ο Μάρκον την κρατούν ακόμα καλύτερα.ΆνναΓιάννε! Γιάννε!ΓιάννεςΤ’ εμετέρ’ είναι Άννα, άλλο τιδέν μη φοάσαι.ΆνναΜ’ αφίντς με μαναχέσσα...ΛουκάςΆννα, ατώρα ούλα είν’ καλά. Χρόνος. Αρ’ είστουν ελεύτεροι!ΆνναΕλεύτεροι;ΜάρκονΝαι, ελεύτεροι!ΆνναΓιάννε, μη πιστεύ’ς τιδέν, έναν κι άλλο τουζάχ’ στένε μας.ΓιάννεςΓιοχ, γιοχ... Χρόνος. Έλα ’ς σην εγκάλε μ’, Άννα.ΆνναΆλλο ντο θα ευτάνε μας;ΓιάννεςΤιδέν πα. Άλλο τιδέν ’κι’ θα παθάνομε.ΜάρκονΠρεπ’ να φεύομε.ΓιάννεςΚι αρ’ ’κ’ επορεί.ΛουκάςΝτο λες;Γιάννες’Κ’ εγνωρί’ει σας η φτωχέσσα.ΆνναΓιάννε;ΓιάννεςΑδακά είμαι!Άννα’Σ σο γιάνι μ’ έλα. Χρόνος. Μ’ αφίντς με μαναχέσσα.Η σκηνή φωτίζεται και βρισκόμαστε σ’ ένα σπίτι. Η Άννα είναι περιτριγυρισμένη από τους φίλους της. Όμως, φαίνεται να μην τους αναγνωρίζει.Μάρκον’Κ’ εξέρω ντο πρεπ’ να ευτάμε...ΛουκάςΕθαρώ εχάσε τη μνήμην ατς...ΓιάννεςΕντούνανε μας με τα κοπάλε μέραν νύχταν. Χρόνος. Έναν ξάι κι άλλο αν έργευετεν να έρχουστουν... Σιωπή. Εγώ πα αέτσ’ θα έμ’νε.ΜατθαίονΑτόσον πολλά εμαυρόσυρετεν...ΓιάννεςΆμαν τιδέν ’κ’ ομολόεσεν! Για τ’ ατο έγκαν  ατεν σ’ ατό το χάλ’.ΛουκάςΠώς επορούν και ’ίνταν ατόσον θερία!ΜάρκονΑς τ’ εποίκαν έναν γενοκτονίαν, όλα επορούν κ’ ευτάνε.ΜατθαίονΑτότε πως θα αντιφέρκουμες σ’ ατείντζ;Γιάννες’Κ’ έχ’ σημασίαν ο τρόπος, η ουσία έν’ να αντιφέρκουμες.ΛουκάςΑτό μανάχον ’κι’ κανείται! Χρόνος. Τέρεν την Άννα. Εμαυρόσυρεν πολλά. Ξάι ’κ’ εγνωρίζ’ μας.ΓιάννεςΘα μαθίζομ’ ατεν α σην αρχήν την ιστορίαν.ΜάρκονΚι αρ’ πώς;ΓιάννεςΚάθα είνας απ’ εμάς θα μαθίζ’ ατεν έναν κεφάλαιον την μέραν.ΛουκάςΕγροικάς ντο λες;ΓιάννεςΑτότε, θα ευτάμ’ ατο το βράδον.ΜατθαίονΤσιπ παλαλοί είστουν.ΜάρκονΓιοχ, αντιφέρκουμες και θα βοηθούμ’ ατεν όπως επορούμε.ΛουκάςΔίκαιον έχετε! Χρόνος. Θα γράφτομεν α σην αρχή την ιστορίαν για το χατίρ’ν ατς. Θα απομέν’ με τ’ εμάς.ΜατθαίονΑτότε ας αρχινούμε οσήμερον.ΜάρκονΑραέτσ’, θα ευρίκομε ξαν’ την παράδοσην των λαών π’ έσυραν πολλά.ΛουκάςΘα πρεπ’ ν’ αναστορούμε τον χρόνον.ΜάρκονΟ χρόνον με τ’ εμάς έν’.ΓιάννεςΌσον κ’ανασπάλλομεν.ΜατθαίονΤερέστεν καθαείς απ’ εμάς ας γραφτ’ όσα εξέρ’. Χρόνος. Αρ’ αέτσ’ θα εξέρ’ όλεν την ιστορίαν εμουν.ΆνναΓιάννε, αδά είσαι!Ο Γιάννες έρχεται κοντά της.ΓιάννεςΝαι, Άννα. Πάντα αδακά θα είμαι.ΆνναΚαλάτζεψόν με...

Ο Γιάννες κάνει νόημα στους άλλους που σηκώνονται.ΓιάννεςΠαρεβγάλλω τοι φίλτς εμουν πη φεύ’νε.ΆνναΜ’ αφίντς με.Της κρατά το χέρι.ΓιάννεςΑς αρχινώ πρώτος.Της μιλά χαμηλόφωνα, ενόσω τα άλλα πρόσωπα βγαίνουν από τη σκηνή.

free counters


Opus