Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Variazione.

Ν. Λυγερός

Μετάφραση: Γ. Χατζηελευθερίου, Χ.Μαυρίδου
Ξαναβλέπουμε τα ίδια πρόσωπα αρκετές εβδομάδες μετά τα φρικτά γεγονότα. Ο κοινός τους αγώνας τούς έχει δέσει ακόμα περισσότερο. Από ’δω και μπρος αποτελούν τα δάκτυλα του ίδιου χεριού που δεν παύει να γράφει την ιστορία για να μην ξεχαστεί η ουσία. Ο καθένας τους κάθεται σε ένα τραπέζι που το φωτίζει ένα κερί. Ο χώρος δίνει την αίσθηση μιας κρυμμένης βιβλιοθήκης . Ένα από τα πρόσωπα σηκώνει το κεφάλι.ΛουκάςΠριχού ξαναγράφτομεν την ιστορίαν για τα εκατό χρόνε ντ’ εδέβαν, ξάι ’κ’ ενούντζα ορθά...ΆνναΝτο ’κ’ ενούντσες ορθά;ΛουκάςΤο βαθύν το νόημαν τη γενοκτονίας.ΓιάννεςΕσύ ’κι’ φταις για τ’ ατό! Χρόνος. Κι οι Γάλλ’ ’ς σην γλώσσαν ατουν ’κ’ εύραν ατό την λέξην, έπρεπε να έρται το 1944 τη χρονίας, λες και  κ’ άλλο εμπροστά ’κ’ έτον ατό η λέξη.ΜατθαίονΠολλά χρόνε εμπροστά α σο 1944, ο αιώνας ατός πολλά εμαυρόσυρεν α σην γενοκτονίαν.ΜάρκονΜανάχον ποίος θυμάται το 1915;ΛουκάςΚαι όσον ντο κάθομαι νουνίζω ακόμαν, πως έτον αλλ’ έναν ιδέα κι άλλο χειρ’ α ’ς σην γενοκτονίαν... Σιωπή.ΓιάννεςΠως ’ίνεται ατό;ΆνναΤ’ ανάσπαλμαν;ΛουκάςΝαι, τ’ ανάσπαλμαν, αμά όχι μανάχον...ΜατθαίονΗ αναγνώριση… Χρόνος. Ή κι άλλο ορθά, η μη αναγνώριση...ΛουκάςΝαι, αρ’ ατό έν’ η ιδέα. Η μη αναγνώριση τη γενοκτονίας έν’ κι άλλο χείρ’ α σην ίδιεσα τη γενοκτονίαν!Γιάννες’Κ’ εγροικώ πως νουνί’εις και λες ατό.Λουκάς’Σ σο λόγον «γουρεμέντζα χαλαμονή» ντο χαρακτηρίζ’ την γενοκτονίαν, η λεξ’ γουρεμέντζα έν’ το παν.ΜατθαίονΑρ’ ατώρα εγροικώ ντο λέει ο Λουκάς. Χρόνος. Το ίδιον η δικαιοσύνη χωρίζ’ το έγκλημαν που εγέντον ’ς σα δύο. Ατό ντο εγέντον με θολομένον ψην και ατό ντο εγέντον αφού πρώτα εγούρεψαν όλεν την δουλείαν απ’ αφκακέσ’.ΛουκάςΕείνο που αλλάζ’ τ’ έναν ασ’ άλλο, έν’ ακριβώς το γούρεμαν. Και το να μη ’ίνεται η αναγνώριση έν’ η συνέχεια σ’ ατό τη δουλείαν.ΓιάννεςΆς το σβήνε ασ’ αχούλε μουν την μνήμην,  θανατώνε ξάν τ’ αποθαμέντς.Άννα

’Κι’ κανείτετς π’ ετυράντζαν ατς, ατώρα θέλ’νε να αποθάνε απέσ’ σ’ ανάσπαλμαν.ΜατθαίονΗ ιστορίαν επορεί να δεικνύζ’ πως έντονε η γενοκτονίαν, άμα μαναχόν η ανεντροπία επορεί να δεικνύζ’ ατείντζ που ’κ’ αναγνωρίζ’νε έναν γενοκτονίαν.ΓιάννεςΗ γενοκτονία έν’ έναν τρανόν γερά για όλεν την Ανθρωπότητα, άμα το να μην ανγνωρίζομ’ ατεν έν’ το κατακύλισμαν τ’ ανθρωπί’.ΛουκάςΚάποιοι ας σ’ ανθρώπ’ς ξάι ’κι’ ταράουνταν, γιατί ’κ’ έταν εμπροστά όντες εγέντον η γενοκτονίαν, άμα ’κι’ νουνίζ’νε ότι όντες ’κι ταράουνταν βοηθούν τοι φονάδες.ΜατθαίονΑπέσ’ ’ς σην γενοκτονίαν ελέπω τη βαρβαρότητα. Άμα σην μη αναγνώριση ευρίεται το όνειδος τη γενοκτονίας.

ΆνναΑπέσ’ ’ς σην αναγνώρισην, ’κ’ ευρίεται μανάχον το χρέος να μην ανασπάλλουμε. Ευρίεται η ανάσταση ενός λαού.ΜάρκονΟρθά λες ατά, εγώ πα αραέτσ’ νουνίζω, άμα πρέπ’ ατά όλεν να ’ίντανε έργατα.ΓιάννεςΑρ’ για τ’ άτο, γράφτομεν την ιστορίαν.ΛουκάςΆμα εχρωστούμε κατ’ κι άλλο, να γράφτομεν και την ιστορία τη μέλλοντος. Χρόνος. Αν θέλουμε τα γενοκτονίας να περάνε ’ς σο παρελθόν, έχομεν χρέος να αγωνίσκουμες για την αναγνώρισήν ατουν.ΜάρκονΑτείν’ π’ εμποδίζ’νε μας’κ’ είναι οι γενοκτόνοι π’ είναι αποθαμέν’, άμα ατείν’ π’ εφτάνε βίρε το έργον ατουν και ‘κ’ αναγωρίζ’νε τη γενοκτονίαν.ΜατθαίονΚι αρ’ πως θα ευτάμε να πιστεύ’ ατός πη ’κ’ εξέρ’!ΛουκάςΤέρεν για να νικούμε εντάμαν, πρέπ’ να γεννίουμες εντάμαν.ΓιάννεςΓια κάποιους, η γραφή τη Διακήρυξης τ’ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ’κ’ έχ’ ουσίαν κι ας έν’ αναγκαίον.ΆνναΜε τη γενοκτονίαν, ο αγώνας έχ’ να ευτάει με την Ανθρωπότηταν.ΛουκάςΚι η Ανθρωπότητα έχ’ δικαίωμαν να ζει.

ΜάρκονΆμον καθαείς ελεύτερος άνθρωπος.ΜατθαίονΠρέπ’ να αγωνίσκουμες ενάντια σε καθαείναν χώραν, ενάντια σ’ ούλτς που τσουγναεύνε τ’ ανθρωπίων τα δικαιώματα και ’κ’ αναγνωρίζ’νε τα γενοκτονίας.ΓιάννεςΠρώτα πρέπ’ ν’ αγωνίσκουμες ενάντια ’ς σα χώρας εείνα, π’ εποίκανε τα γενοκτονίας και ευτάνε πως ’κ’ εγροικούν, οι άναντροι.ΜατθαίονΜανάχον πρεπ’ ήνταν ευτάμε, να ευτάμ’ ατο με φρόνησην.

ΆνναΤολμάς και καλατζεύ’ς για φρόνησην, όντες το ζήτημα έν’ για τη γενοκτονίαν;Ματθαίον’Κ’ εγροίξες ντο είπα. Εσάς ενούνιζα, εσέν’ και τον Γιάννεν.Άννα’Κ’ έν’ να νουνί’εις μανάχον για τ’ εμάς, άμα για τ’ εκείντς που ’κ’ επόρεσαν ν’ να βοηθούν τον εαυτόν ατουν, τ’ άλλτς π’ επέθαναν για τ’ ατό που έσαν’, τ’ άλλτς που ’κι’ ζουν, αλλά ζουν ’ς ση μνήμην εμουν.ΓιάννεςΜανάχον ατό πρεπ’ να νουνίζουμε.

ΜάρκονΤερέστεν εγνωρίζω είναν γαρήν π’ εγλύτωσεν α σην γενοκτονίαν και θα επορ’νε και εβοήθανε μας.ΜατθαίονΞάι χρόνο μη χάνομεν, αληγορτά αληγορτά να ευρίκομ-ατεν.ΜάρκονΑτότες πρεπ’ να πάμε να ευρίκομ’ ατεν ’ς σ’ οσπίτ’ν ατς. ’Κ’ επορεί άλλο να πορπατεί. Α σα τυραννισίας ’κ’ επορεί να σκούται α σο σκαμνίν).ΆνναΧρειάσκουμες ατεν. Παμέτε!Σβήνουν τα κεριά τους και φεύγουν.

free counters


Opus