57507 - Η μεταχαρά

Ν. Λυγερός

Η μεταχαρά
πολλαπλασιάζεται
με τον χρόνο
κι ενισχύεται
γι’ αυτό είναι
πιο ισχυρή
από τη χαρά
που σταματά
γρήγορα
μετά
την απελευθέρωση.