Κάτω από το βάρος ενός σταχυού – Під вагою колосся

Ν. Λυγερός

Κάτω από το βάρος ενός σταχυού

Під вагою колосся

Ν. Λυγερός

Н. Лігерос

ISBN : 978 -2-916808-08-6

Εκδόσεις: ΑΡΧΙΜΗΔΗ, 2008

Εξώφυλλο : Sous les épis de blé του Νίκου Λυγερού