Οι σκιές του πύργου

Ν. Λυγερός

ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Σενάριο
Κοινωνικό δράμα
του Ν. Λυγερού

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Καλλιπόλεως 67, Λυκαβητός
1071 Λευκωσία
Τηλ. 00357-22377560
E-mail: antoniou.copycenter@cytanet.com.cy

ISBN 9963-8837-0-2
(c) 2003, Ν. Λυγερός & Εκδ. Οργ. Αντωνίου

Εκτύπωση: Γ.Π.Αντωνίου & Υιοί Ltd