Το χρώμα του αόρατου

Ν. Λυγερός

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ

του Ν. Λυγερού

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΝ
Έκτορος 40, Λευκωσία
Τηλ: 22347522, 22346071
ISBN 9963-596-80-0
(c) 2003, Ν. Λυγερός & Εκδ. Αιγαίον
Διάθεση στην Αθήνα:
Θεμιστοκλέους 37
Εξάρχεια
Τηλ.. (+30) 210 380 2644