Χίλιοι στίχοι εἰς ἕν Πνεῦμα

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Books

Χίλιοι στίχοι εἰς ἕν Πνεῦμα

Ν. Λυγερός

Εξώφυλλο: Τα Πάθη – Νίκος Λυγερός

Ignitions 2015

ISBN: 978-2-916808-29-1