Συζήτηση Ν.Λυγερού, Λ.Δ Συμπεράς. thrakinea, 18/09/2011.

Συζήτηση Ν.Λυγερού, Λ.Δ Συμπεράς. thrakinea, 18/09/2011.