13884 - Με τα στοιχεία του Tractatus

Ν. Λυγερός

Με τα στοιχεία του Tractatus
καταγράψαμε νέες σκέψεις
γιατί κάθε αλήθεια
ήθελε μια παρατήρηση
στο πλαίσιο της γλώσσας
για να ξεπεράσουμε
τα όρια του κόσμου
γιατί δεν είμαστε ποτέ
εγκλωβισμένοι
όταν δημιουργούμε
νέα συστατικά
που αλλάζουν
την κοσμολογία της δράσης
γιατί είμαστε ενεργητικοί
και δεν δεχόμαστε
την απραξία.