45720 - Η απόφαση

Ν. Λυγερός

Η απόφαση
του Ανώτατου
Δικαστηρίου
ενάντια
στην απόφαση
του Πρωθυπουργού
να κλείσει
τη Βουλή
είναι
μια απόδειξη
ότι η δημοκρατία
δεν μπορεί
να καταπατηθεί
τόσο εύκολα
όταν υπάρχουν
Δίκαιοι
που προσέχουν
τις λεπτομέρειες
που προστατεύουν
τους ανθρώπους
από τις επιθέσεις
της αυθαιρεσίας.