46696 - Με το άκουσμα

Ν. Λυγερός

Με το άκουσμα
της μουσικής
του σπιτιού
απάντησε
η ανθρωπιά
στη θάλασσα
για να ξέρει
και αυτή
ότι δεν είναι
μόνη
την ημέρα
όπως
νόμιζε
τη νύχτα
του φωτός.