48092 - Αν μάθεις για το έργο

Ν. Λυγερός

Αν μάθεις για το έργο
του Leibniz
και το εύρος του
μπορεί
τότε
να το συγκρίνεις
με αυτό που ζεις
όταν διαβάζεις
και μελετάς
το έργο
της Ανθρωπότητας
ενώ τώρα
θεωρείς
ότι είναι
φυσιολογικό
γιατί δεν ξέρεις
ακόμα.