48274 - Με της τρίχας το γεφύρι

Ν. Λυγερός

Με της τρίχας το γεφύρι
και με τα όργανα
του παρελθόντος
γράψαμε
και πάλι
για το έπος
του Πόντου
που ποτέ
δεν θα ξεχάσουμε
γιατί
συνεχίζουν
ακόμα
και τώρα
τα βήματα
της απελευθέρωσης.