48319 - Όσοι έλεγαν

Ν. Λυγερός

Όσοι έλεγαν
ότι η Βασίλισσα
του Ηνωμένου Βασιλείου
ήταν ενάντια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αναγκάζονται
τώρα
να πουν
ότι ήταν
άλλο ένα ψέμα
στην όλη
προπαγάνδα
που χρησιμοποίησαν
για να περάσουν
στο στάδιο
της εξόδου.

Close Menu