48406 - Πριν τριάντα χρόνια

Ν. Λυγερός

Πριν τριάντα χρόνια
δημοσιεύαμε
ήδη
στην Ακαδημία
Επιστημών
του Παρισιού
για το σύνολο
του Mandelbrot
διότι
η μορφοκλασματική
ανάλυση
ήταν
μέσα μας
λόγω
της καινοτομίας
που είχε
προκαλέσει
κι είχε αλλάξει
το βλέμμα
του κόσμου.