48448 - Αν άλλαξαν

Ν. Λυγερός

Αν άλλαξαν
την πρωτεύουσά τους
οι Τούρκοι
ήταν γιατί
φοβόντουσαν
να μη χάσουν
και πάλι
την Κωνσταντινούπολη
και αυτό
σημαίνει
ότι δεν ήταν
καθόλου
σίγουροι
για το μέλλον
της όλης
υπόθεσης
και αυτό
να μην το ξεχνάς.