48532 - Τοπία εποχών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όταν θαυμάζεις τα τοπία από το παράθυρο του αεροσκάφους δεν συνειδητοποιείς αμέσως ότι εξετάζεις τοπία εποχών που δεν ανήκουν αποκλειστικά στον αιώνα σου. Στην πραγματικότητα βλέπεις ταυτόχωρα πολλούς αιώνες γιατί το ύψος της πορείας σου σβήνει πολλές τοπικές λεπτομέρειες και με αυτήν τη μεγάλη εικόνα μπορείς να σκεφτείς πιο αποτελεσματικά τι έζησαν οι άνθρωποι αυτών των άλλων εποχών και νιώθεις κυριολεκτικά ότι μοιράζεσαι μαζί τους την ίδια γεωγραφία. Ενώ παλαιότερα θεωρούσες ότι δεν είχες καμιά σχέση μαζί. Με το ύψος του ουρανού βλέπεις το βάθος των αιώνων.