48553 - Όταν συνειδητοποιείς

Ν. Λυγερός

Όταν συνειδητοποιείς
ότι μερικά γεγονότα
του παρελθόντος
έχουν υπάρξει
και έχουν
αλλάξει
την πορεία
της ιστορίας
χωρίς καν
να το ζητήσεις
τότε ζεις
τη χαρά
της αλλαγής
της απελευθέρωσης.