48820 - Και το χιόνι

Ν. Λυγερός

Και το χιόνι
αποκτά
μια σπανιότητα
όταν ασχολείσαι
με πλανητολογία
γιατί βλέπεις
πραγματικά
την αξία του
ενώ έχεις
την τάση
να την ξεχνάς
όταν είναι
καθημερινή
επειδή
δεν καταλαβαίνεις
πόσο ουσιαστική
είναι
η παρουσία του
μέσα
στη ζωή
της Ανθρωπότητας
διαχρονικά.