48835 - Το πράσινο αίμα

Ν. Λυγερός

Το πράσινο αίμα
αφορά
στα προβλήματα
τα οικολογικά
που προσπάθησαν
εταιρείες
να καλύψουν
ακόμα
και με εγκλήματα
γι’ αυτό
πρέπει
να συνεχιστεί
το έργο
των δημοσιογράφων
που εκτελέστηκαν
από το σύστημα.