48843 - Το θέμα της επιστροφής

Ν. Λυγερός

Το θέμα της επιστροφής
από τον Άρη
είναι θεμελιακό
γιατί είναι
απαραίτητη
προϋπόθεση
για τις πρώτες
επανδρωμένες
αποστολές
γι’ αυτό
η στρατηγική
της συλλογής
εδαφικών
δεδομένων
δεν είναι
μόνο
σημαντική
από μόνη της
αλλά
και για αυτό
που προετοιμάζεται.
Close Menu