48854 - Τα αποτελέσματα του InSight

Ν. Λυγερός

Τα αποτελέσματα του InSight
είναι ξεκάθαρα
ο πλανήτης
Άρης 
είναι σεισμικά
ενεργός
αλλά
οι σεισμοί του
δεν έχουν
καμία σχέση
με τους γήινους
διότι
δεν υπάρχουν
τεκτονικές
πλάκες
έτσι
ακόμα
και αν είναι
κρύος
και ξηρός
δεν έχει
πεθάνει.