48859 - Τα πάθη

Ν. Λυγερός

Τα πάθη
του νεαρού
Βέρθερου
δεν είναι
μόνο
σπάνιο 
κείμενο
του τύπου
Sturm
und Drang
αλλά
και μία απόδειξη
ότι ο Goethe
ακόμα
και τότε
ήταν
ικανός
να δει
το βάθος
της ανθρώπινης
ψυχής
όταν
υποφέρει.

Close Menu