48908 - Η αποτελεσματική άμυνα

Ν. Λυγερός

Η αποτελεσματική άμυνα
στη Θράκη
αποδεικνύει
ότι το σχέδιο
της εξουσίας
της Τουρκίας
δεν κατάφερε
να λειτουργήσει
επί του πρακτέου
αλλά
τώρα
πρέπει
να είμαστε
προσεχτικοί
και στα νησιά μας
και ειδικά
στα μικρότερα
που δεν έχουν
κλασικές
υποδομές
άμυνας
και να τα ενισχύσουμε
για να μην είναι
διέξοδος.