48912 - Με προορισμό

Ν. Λυγερός

Με προορισμό
το Saint-Etienne
η πρώτη
στάση μας
είναι
το Givors
που βρίσκεται
δίπλα
στο Ροδανό
σ’ εκείνα
τα μέρη
που κάναμε
ανασκαφές
γαλλορωμαϊκής
εποχής
πριν
δεκαετίες.