49006 - Το Everest

Ν. Λυγερός

Το Everest
δεν είχε πάντα
αυτό το όνομα.
Έτσι το πήρε
το 1865
για να τιμηθεί
ο George Everest
για το έργο του
η μεγάλη
τριγωνοποίηση
της Ινδίας
που οδήγησε
τους συνεχιστές του
στους πρόποδες
του μεγαλύτερου
όρους
του κόσμου.