49021 - Πάνω στο δέρμα

Ν. Λυγερός

Πάνω στο δέρμα
έβαλες
ένα άλλο
ύφασμα
τόσο διαφανές
και τόσο ζωντανό
που έμοιαζε
με υγρό
κρύσταλλο
που ήθελε
να μεταμορφωθεί
σε ανθρώπινο
σώμα
ικανό
να μεταφέρει
τη σκέψη
της ψυχής.