49088 - Λίγο πιο πάνω

Ν. Λυγερός

Λίγο πιο πάνω
από το γόνατο
του ζωντανού
αγάλματος
ένιωθες
τη δύναμη
του κούρου
κι έβλεπες
πόσο ισχυροί
ήταν οι σπασμοί
της ζωής
που αναζητούσε
την ελευθερία
εκεί που δεν χωράει
πια
η ουσία.