49224 - Για να είναι

Ν. Λυγερός

Για να είναι
ένας θεσμός
σε ετοιμότητα
πρέπει
να υπάρχει
συντονισμός
με τους ανθρώπους
όταν υπάρχει
πλαίσιο
δημοκρατίας
ειδικά
όταν θέλουμε
να κερδίσουμε
ημέρες
για να είμαστε
πιο κοντά
στο καλοκαίρι
και τις υψηλές του
θερμοκρασίες.

Close Menu