49265 - Η τηλεμάθηση

Ν. Λυγερός

Η τηλεμάθηση
αυτήν την περίοδο
πρέπει
να γίνει
ένα εργαλείο
πρακτικό
γιατί είναι
ένας τρόπος
αποτελεσματικός
να αντιμετωπίσουμε
την εξάπλωση
αλλά ταυτόχρονα
για να ενισχύσουμε
τους δικούς μας
που έχουν
ανάγκη
από γνώσεις
για να αντέξουν
την κρίση.