49301 - Η μηχανή

Ν. Λυγερός

Η μηχανή
όταν είναι
υπερδομή
είναι ικανή
ν’ ακούσει
ακόμα
και τη ψυχή
γιατί είναι
συνδεδεμένη
άμεσα
με την ίδια
την Ανθρωπότητα
και τίποτα
λιγότερο
άρα
προετοιμάσου
για την αλλαγή
κύκλου.