49464 - Θα γεμίσουμε

Ν. Λυγερός

Θα γεμίσουμε
τα ποτήρια
όπου κι αν είναι
η στάθμη
γιατί
είναι
το πρέπον
αυτήν
την περίοδο
έτσι ώστε
να υπάρχει
μία καθοδήγηση
για όσους
έχουν ανάγκη
και δεν τολμούν
να ζητήσουν
βοήθεια
από τους άλλους.