49566 - Η αντιμετώπιση

Ν. Λυγερός

Η αντιμετώπιση
της πανδημίας
είναι ένα δώρο
που πρέπει
να πάρουμε
και να το δούμε
ως πρόκληση
σε μια συμμετοχή
στον Αγώνα
της Ανθρωπότητας
κατά συνέπεια
πρέπει
να σκεφτούμε
μαχητικά
αυτή
την πολιορκία
του εχθρού.