50972 - Η διαδικτυακή αγορά

Ν. Λυγερός

Η διαδικτυακή αγορά
πρέπει να είναι
και αυτή ανθρώπινη
για να έχει νόημα
και βάθος
το ίδιο ισχύει
και για μία εταιρεία
που έχει σχέση
με ανθρώπους
και έχει στόχο
να τους προστατεύει.