51082 - Αφού ξέρεις

Ν. Λυγερός

Αφού ξέρεις
ότι η πίστη
είναι για όλους
πώς μπορείς
ν’ απαγορεύσεις
τις εικόνες
ενώ ξέρεις
ότι είναι αναγκαίες
σε αυτούς
που δεν ξέρουν
να διαβάζουν
το βιβλίο.