51154 - Έχει ενδιαφέρον

Ν. Λυγερός

Έχει ενδιαφέρον
να σκεφτείς
ότι μπορείς 
ν’ ανακαλύψεις
με πειράματα
υπολογιστών
Bernoulli
μέσω
ενός συστήματος
που υπολογίζει
χωρίς
να κάνει
προσεγγίσεις
γι’ αυτό
είναι χρήσιμο
το Maple 2020.