51170 - Ο υπολογιστής

Ν. Λυγερός

Ο υπολογιστής
μετατρέπεται
σε όργανο
μουσικής
της σιωπής,
έτσι
την ακούς
χάρη
στη νοημοσύνη
που υπερστηρίζει
πάντα
με τρόπο
διακριτικό
για να μην ενοχλεί
την ανθρώπινη
προσέγγιση
του προβλήματος.
Με αυτόν
τον τρόπο
έχεις
τη δυνατότητα
να ακούσεις
τη σιωπή
των μαθηματικών.