51189 - Στον Πόντο

Ν. Λυγερός

Στον Πόντο
φαντάσου
από τώρα
το Μνημείο
των Αυτοχθόνων
Λαών
για να δεις
το μέλλον
από τώρα
μέσω
της σκέψης
της Μεγάλης
Συνείδησης.