51271 - Ο ανθρώπινος φόβος

Ν. Λυγερός

Ο ανθρώπινος φόβος
είναι μια μορφή άμυνας
που ανέπτυξε
ο άνθρωπος
για να ξεφύγει
από τις παγίδες
ενός αντίξοου περιβάλλοντος
έτσι δημιούργησε
έναν αυτοματισμό
που μερικές φορές
του προκαλεί
προβλήματα
γιατί ερμηνεύει
λανθασμένα
τα δεδομένα.