51276 - Αν περιορίζεις

Ν. Λυγερός

Αν περιορίζεις
το Έργο
σε μια πράξη
το ερμηνεύεις
απλώς
ως μια ευρεσιτεχνία
και δεν βλέπεις
τη διαφορά
που υπάρχει
με την καινοτομία
διότι αυτή απαιτεί
την αποδοχή
από την Ανθρωπότητα.